Pokoje gościnne u Janusza

Wypoczynek blisko morza dla całej rodziny w Smołdzińskim Lesie 10A

tel. 500 226 483

Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU POKOI GOŚCINNYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „U JANUSZA”, SMOŁDZIŃSKI LAS 10A

 

1.     Pokoje gościnne wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego. (Pokoje są dokładnie czyszczone ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeciw wirusowi COVID-19)

2.     Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu 30% wpłaty zadatku na wskazany rachunek bankowy nr: 84 1240 5950 1111 0000 4768 6964 (PLN).
Proszę o podanie w tytule przelewu numeru telefonu oraz terminu pobytu. 

3.     Opłata za cały okres pobytu wnoszona jest z góry.

4.     Osoby przebywające w pokojach gościnnych powinny wylegitymować się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

5.     Złożenie zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje niniejszy regulamin.

6.     Osoby przebywające w pokojach gościnnych zobowiązują się do:

7.     ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu

a)     utrzymania czystości w pokojach i na terenie całego obiektu

b)     przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje od godziny 22°° do 6°°

c)     przestrzegania przepisów ppoż

d)     zamknięcia okien, wygaszenia światła, wyłączenia urządzeń pobierających energię elektryczną, zakręcenia kranów instalacji wodnej przed opuszczeniem pokoju

e)     zamknięcia drzwi na klucz po opuszczeniu pokoju

f)      Zgubienie klucza od pokoju gościnnego podlega opłacie 50,00 zł

8.     Zabrania się:

a)     nadużywania alkoholu

b)     palenia papierosów w pokojach i świetlicy

c)     odstępowanie wynajmowanych lokali osobom trzecim

d)     przebywanie w pokojach osobom nie zamieszkałym po godzinie 22°°

e)     wynoszenia poza obręb obiektu i przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia pokoi gościnnych

f)      wprowadzenia bez zgody właściciela zwierząt do pokoi

g)     parkowania samochodów poza parkingiem

9.     Osoba przebywająca w pokoju gościnnym ponosi odpowiedzialność za braki lub uszkodzenia w mieniu powstałe z jej winy lub z winy odwiedzających ją osób. W przypadku zaistnienia szkody, o której mowa powyżej , Gość jest zobowiązany do zapłaty za szkodę, wycenioną przez właściciela obiektu w momencie zwalniania pokoju.

10.  Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie w pokoju gościnnym oraz uszkodzenie samochodu lub rzeczy należących do Gości.

11.  Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Gościa, to wartość  za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

12.  Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pokoi gościnnych należy przekazywać właścicielowi obiektu.

13.  Za dzieci korzystające z placu zabaw odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.

14.  Właścicielowi obiektu przysługuje prawo wymeldowania osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

15.  Właścicielowi obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin lub funkcjonowanie pokoi gościnnych lub w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości.

16.  Gość zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanego pokoju w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy, pilotów przed opuszczeniem posiadłości.


Miłego pobytu życzy właściciel!